Cobra Black
Cobra Grey
Multicolor

SKIFER

Skifer er en meget finkornet bjergart, der er dannet ved en lav grad af metamorfose af lersten. Skifer er dannet ved aflejringer på jordens overflade og består af grus, sand, ler, og aflejring af dyr og planter. Skifer opdeles normalt  i kvartsit/glimmerskifer og lerskifer. Kvartsit- og glimmerskifer har en stor hårdhed og tåler som regel også sure påvirkninger, og kan på det punkt stort set sammenlignes med granit. Derimod er lerskifer blødere og vil som regel bleges af sure påvirkninger. Lerskifer er dannet for ca 80 millioner år siden og kvarsit/glimmerskifer er dannet for mere end 500 millioner år siden.

Otta-Pillarguri
Oppdal
Offerdal
Fila grey

Mere information om skifer?

Hvis du ønsker yderligere informationer om vores skifer, er du altid velkommen til at kontakte os:

stonecon@stonecon.dk

Tlf.: +45 6220 8840